Affiliate programma voorwaarden

Aanmelding en acceptatie

Iedereen die over een Cuba gerelateerde website beschikt kan zich aanmelden als partner bij Cuba Visa.

Aanmelding als Affiliate houdt aanvaarding in van de Affiliate programma voorwaarden en van de verplichting de Affiliate programma voorwaarden na te komen.

Cuba Visa informeert je na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier zo spoedig mogelijk of Cuba Visa je als Affiliate accepteert.

Cuba Visa kan een aanmelding zonder opgave van redenen en op ieder moment weigeren.

Vergoedingen en uitbetaling

U ontvangt commissie over elke doorgestuurde bezoeker die iets aanschaft binnen de geldende cookietermijn van 14 dagen. Cuba Visa maakt gebruik van het first cookie counts principe, waarbij de verkoop wordt toegewezen aan het eerste marketingkanaal via welke de klant zich toegang heeft verschaft tot de website.

De vergoeding die u ontvangt is 10% van het bedrag van de aangeschafte producten, met uitzondering van het roze visum. Voor het roze visum geldt een vast bedrag van €2,90 per roze visum.

Uitbetaling geschiedt zodra de betalingsdrempel van € 50,00 is bereikt. Na het bereiken van de betalingsdrempel kan er een betaalverzoek gedaan worden. Voor uitbetaling heeft Cuba Visa uw Kamer van Koophandel gegevens nodig. Indien Affiliate een particulier is heeft Cuba Visa uw persoonsgegevens nodig.

Gebruik

De Affiliate mag op geen enkele wijze bij het publiek de indruk wekken dat deze van Cuba Visa/Cuba Incentives is, dan wel door Cuba Visa/Cuba Incentives is ontwikkeld. De Affiliate zal er geen misverstand over laten bestaan dat de producten die gepromoot worden niet door de Affiliate, maar via Cuba Visa worden verkocht.

Cuba Visa stelt promotiemateriaal beschikbaar voor toepassing op uw website. De links mogen alleen op een website worden geïntegreerd waarvan het adres (URL) bij de aanmelding voor het Cuba Visa Affiliate Programma is aangegeven.

Het is toegestaan om zelf tekstlinks te maken naar betreffende pagina’s op www.cubavisa.net en/of zelf promotie te maken middels een eigen afbeelding, mits dit niet te afwijkend is van de huisstijl die Cuba Visa hanteert.

Domeinnamen

Het is niet toegestaan om domeinnamen in te zetten die overeenkomsten vertonen met cubavisa.net en/of cubaincentives.com.